Test IELTS

IELTS Writing Task 2

Giải chi tiết các đề IELTS Writing Task 2 trong các kỳ thi IELTS tại IDP và đề dự đoán với từ vựng Band 8+

Tự học IELTS

Giải chi tiết các đề IELTS Writing Task 2 trong các kỳ thi IELTS tại IDP và đề dự đoán với từ vựng Band 8+

Đề thi IELTS Writing Task 2 #80

Có 5 dạng câu hỏi chính trong IELTS Writing Task 2, bao gồm:  · 1) Opinion Essay  · 2) Discussion Essay  · 3) Advantage – Disadvantage Essays · 4) Solution Essays · 5) Direct Questions Essays Trong đó, dạng đề phổ biến nhất trong liên tiếp nhiều năm qua là Opinion (Writing Task 2 Agree or Disagree) và Discussion (Discuss both views). Vì […]

Xem chi tiết

Đề thi IELTS Writing Task 2 #79

Có 5 dạng câu hỏi chính trong IELTS Writing Task 2, bao gồm:  · 1) Opinion Essay  · 2) Discussion Essay  · 3) Advantage – Disadvantage Essays · 4) Solution Essays · 5) Direct Questions Essays Trong đó, dạng đề phổ biến nhất trong liên tiếp nhiều năm qua là Opinion (Writing Task 2 Agree or Disagree) và Discussion (Discuss both views). Vì […]

Xem chi tiết

Đề thi IELTS Writing Task 2 #78

Có 5 dạng câu hỏi chính trong IELTS Writing Task 2, bao gồm:  · 1) Opinion Essay  · 2) Discussion Essay  · 3) Advantage – Disadvantage Essays · 4) Solution Essays · 5) Direct Questions Essays Trong đó, dạng đề phổ biến nhất trong liên tiếp nhiều năm qua là Opinion (Writing Task 2 Agree or Disagree) và Discussion (Discuss both views). Vì […]

Xem chi tiết

Đề thi IELTS Writing Task 2 #77

Có 5 dạng câu hỏi chính trong IELTS Writing Task 2, bao gồm:  · 1) Opinion Essay  · 2) Discussion Essay  · 3) Advantage – Disadvantage Essays · 4) Solution Essays · 5) Direct Questions Essays Trong đó, dạng đề phổ biến nhất trong liên tiếp nhiều năm qua là Opinion (Writing Task 2 Agree or Disagree) và Discussion (Discuss both views). Vì […]

Xem chi tiết

Đề thi IELTS Writing Task 2 #76

Có 5 dạng câu hỏi chính trong IELTS Writing Task 2, bao gồm:  · 1) Opinion Essay  · 2) Discussion Essay  · 3) Advantage – Disadvantage Essays · 4) Solution Essays · 5) Direct Questions Essays Trong đó, dạng đề phổ biến nhất trong liên tiếp nhiều năm qua là Opinion (Writing Task 2 Agree or Disagree) và Discussion (Discuss both views). Vì […]

Xem chi tiết

Đề thi IELTS Writing Task 2 #75

Có 5 dạng câu hỏi chính trong IELTS Writing Task 2, bao gồm:  · 1) Opinion Essay  · 2) Discussion Essay  · 3) Advantage – Disadvantage Essays · 4) Solution Essays · 5) Direct Questions Essays Trong đó, dạng đề phổ biến nhất trong liên tiếp nhiều năm qua là Opinion (Writing Task 2 Agree or Disagree) và Discussion (Discuss both views). Vì […]

Xem chi tiết


ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI ƯU ĐÃI

Đăng ký nhận tư vấn lộ trình học nhanh – gọn – tiện từ

Universal Language Center

    Đăng ký nhận tin và tài liệu miễn phí