Test IELTS

Timur Gareyev – Blindfold Chess Champion

Giải đề IELTS Reading Cambridge 17. Test 4. Passage 3. Timur Gareyev – Blindfold Chess Champion. Timur Gareyev – Nhà Vô Địch Cờ Bịt Mắt.

(Đoạn A)

Next month, a chess player named Timur Gareyev will take on nearly 50 opponents at once. But that is not the hard part.  While his challengers will play the games as normal, Gareyev himself will be blindfolded. Even by world record standards, it sets a high bar for human performance. The 28-year-old already stands out in the rarefied world of blindfold chess. He has a fondness for bright clothes and unusual hairstyles, and he gets his kicks from the adventure sport of BASE jumping. He has already proved himself a strong chess player, too. In a 10-hour chess marathon in 2013, Gareyev played 33 games in his head simultaneously. He won 29 and lost none. The skill has become his brand: he calls himself the Blindfold King.

Tháng sau, một kỳ thủ cờ vua tên là Timur Gareyev sẽ đối đầu với gần 50 đối thủ cùng một lúc. Nhưng đó chưa phải là phần khó. Trong khi những người thách đấu sẽ chơi trò chơi này như bình thường, thì bản thân Gareyev sẽ bị bịt mắt. Ngay cả theo tiêu chuẩn kỷ lục thế giới, nó cũng đặt ra một tiêu chuẩn cao cho hiệu suất của con người. Người đàn ông 28 tuổi đã nổi bật trong thế giới cờ bịt mắt hiếm có. Anh ấy thích quần áo sáng màu và kiểu tóc khác thường, và anh ấy thích môn thể thao mạo hiểm như nhảy BASE. Anh ấy cũng đã chứng minh mình là một kỳ thủ cờ vua đáng gờm. Trong cuộc thi cờ vua kéo dài 10 giờ vào năm 2013, Gareyev đã chơi 33 ván cùng một lúc. Anh thắng 29 ván và không thua ván nào. Kỹ năng đã trở thành thương hiệu của anh ấy: anh ấy tự gọi mình là Vua Cờ Bịt mắt

(Đoạn B)

But Gareyev’s prowess has drawn interest from beyond the chess playing community. In the hope of understanding how he and others like him can perform such mental feats, researchers at the University of California in Los Angeles (UCLA) called him in for tests. They now have their first results. ‘The ability to play a game of chess with your eyes closed is not a far reach for most accomplished players,’ said Jesse Rissman, who runs a memory lab at UCLA. ‘But the thing that’s so remarkable about Timur and a few other individuals is the number of games they can keep active at once. To me it is simply astonishing.”

Nhưng khả năng của Gareyev đã thu hút sự quan tâm từ bên ngoài cộng đồng chơi cờ. Với hy vọng hiểu được làm thế nào anh ta và những người khác như anh ta có thể thực hiện những kỳ công về tinh thần như vậy, các nhà nghiên cứu tại Đại học California ở Los Angeles (UCLA) đã gọi anh ta đến để kiểm tra. Bây giờ họ đã có kết quả đầu tiên. Jesse Rissman, người điều hành một phòng thí nghiệm trí nhớ tại UCLA, cho biết khả năng chơi cờ vua mà nhắm mắt lại không phải là một điều quá xa vời đối với hầu hết những người chơi giỏi. Nhưng điều đáng chú ý về Timur và một vài cá nhân khác là số lượng ván cờ mà họ có thể chơi cùng một lúc. Đối với tôi nó thực sự đáng kinh ngạc.

(Đoạn C)

Gareyev learned to play chess in his native Uzbekistan when he was six years old. Tutored by his grandfather, he entered his first tournament aged eight and soon became obsessed with competitions. At 16, he was crowned Asia’s youngest ever chess grandmaster. He moved to the US soon after, and as a student helped his university win its first national chess championship. In 2013, Gareyev was ranked the third best chess player in the US.

Gareyev học chơi cờ vua ở quê hương Uzbekistan khi anh mới 6 tuổi. Được ông nội dạy dỗ, anh tham gia giải đấu đầu tiên khi mới 8 tuổi và nhanh chóng bị ám ảnh bởi các cuộc thi. Năm 16 tuổi, anh được trao danh hiệu kiện tướng cờ vua trẻ nhất châu Á. Anh chuyển đến Mỹ ngay sau đó, và khi còn là sinh viên, anh đã giúp trường đại học của anh giành chức vô địch cờ vua quốc gia lần đầu tiên. Năm 2013, Gareyev được xếp hạng là người chơi cờ vua giỏi thứ ba ở Mỹ.

(Đoạn D)

To the uninitiated, blindfold chess seems to call for superhuman skill. But displays of the feat go back centuries. The first recorded game in Europe was played in 13th-century Florence. In 1947, the Argentinian grandmaster Miguel Najdorf played 45 simultaneous games in his mind, winning 39 in the 24-hour session.

Đối với những người mới bắt đầu, cờ vua bịt mắt dường như đòi hỏi kỹ năng siêu phàm. Nhưng màn trình diễn kỳ tích như thế đã có từ nhiều thế kỷ trước. Trận cờ vua đầu tiên được ghi lại ở châu Âu được chơi ở Florence vào thế kỷ 13. Năm 1947, đại kiện tướng người Argentina Miguel Najdorf đã chơi 45 trận cùng lúc trong tâm trí, giành chiến thắng 39 trận trong 24 giờ.

(Đoạn E)

Accomplished players can develop the skill of playing blind even without realising it. The nature of the game is to run through possible moves in the mind to see how they play out. From this, regular players develop a memory for the patterns the pieces make, the defences and attacks. ‘You recreate it in your mind,’ said Gareyev. ‘A lot of players are capable of doing what I’m doing’. The real mental challenge comes from playing multiple games at once in the head. Not only must the positions of each piece on every board be memorised, they must be recalled faithfully when needed, updated with each player’s moves, and then reliably stored again, so the brain can move on to the next board. First moves can be tough to remember because they are fairly uninteresting. But the ends of games are taxing too, as exhaustion sets in. When Gareyev is tired, his recall can get patchy. He sometimes makes moves based on only a fragmented memory of the pieces’ positions.

Người chơi giỏi có thể phát triển kỹ năng chơi khi bị bịt mắt mà không nhận ra điều đó. Bản chất của trò chơi là nghĩ nhanh các bước đi có thể có trong tâm trí để xem chúng diễn ra như thế nào. Từ đó, những người chơi thường xuyên phát triển trí nhớ về cách sắp xếp các quân cờ, cách phòng thủ và các cuộc tấn công. Gareyev nói: Bạn tái tạo nó trong tâm trí của mình. Rất nhiều người chơi cờ có khả năng làm những gì tôi đang làm. Thử thách tinh thần thực sự đến từ việc chơi nhiều trận cùng một lúc trong đầu. Không chỉ phải ghi nhớ vị trí của từng quân cờ trên mỗi bàn cờ mà người chơi phải nhớ lại một cách chính xác khi cần thiết, cập nhật với từng nước đi của người kia và sau đó được lưu trữ lại một cách đáng tin cậy trước khi não bộ có thể chuyển sang bàn cờ tiếp theo. Những bước di chuyển đầu tiên có thể khó nhớ vì chúng khá chán. Nhưng phần cuối có thể khó khăn, vì người chơi bắt đầu kiệt sức. Khi Gareyev mệt mỏi, khả năng nhớ lại của anh ta có thể trở nên không ổn định. Đôi khi anh ta thực hiện nước đi chỉ dựa trên một bộ nhớ phân mảnh về vị trí của các quân cờ.

(Đoạn F)

The scientists first had Gareyev perform some standard memory tests. These assessed his ability to hold numbers, pictures and words in mind. One classic test measures how many numbers a person can repeat, both forwards and backwards, soon after hearing them. Most people manage about seven. ‘He was not exceptional on any of these standard tests,’ said Rissman. ‘We didn’t find anything other than playing chess that he seems to be supremely gifted at.’ But next came the brain scans. With Gareyev lying down in the machine, Rissman looked at how well connected the various regions of the chess player’s brain were. Though the results are tentative and as yet unpublished, the scans found much greater than average communication between parts of Gareyev’s brain that make up what is called the frontoparietal control network. Of 63 people scanned alongside the chess player, only one or two scored more highly on the measure. ‘You use this network in almost any complex task. It helps you to allocate attention, keep rules in mind, and work out whether you should be responding or not,’ said Rissman.

Trước hết, các nhà khoa học thực hiện một vài kiểm tra trí nhớ tiêu chuẩn với Gareyev. Những bài kiểm tra này đánh giá khả năng ghi nhớ con số, bức tranh và những từ trong đầu. Một bài kiểm tra truyền thống đo lường một người có thể lặp lại bao nhiêu con số, cả số tiền và số lùi, ngay khi vừa nghe thấy chúng. Hầu hết mọi người nhớ được khoảng bảy số. Rissman nói “Anh ấy cũng không phải ngoại lệ trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn này. “Chúng tôi đã không tìm thấy bất kì điều gì đặc biệt ngoài việc anh ấy cực kì tài năng về chơi cờ”. Bước kế tiếp là chụp lại não bộ của anh ấy. Gareyev sẽ nằm trong máy, Rissman sẽ nhìn thấy mức độ các vùng não khác nhau của người chơi cờ này kết nối với nhau. Mặc dù những kết quả mang tính thăm dò và không được công bố, bản quét não bộ này tìm ra sự liên lạc tốt hơn bình thường giữa các phần của não bộ Gareyev nơi được gọi là mạng lưới kiểm soát thùy thái dương. Trong 63 người chụp não cùng với người chơi cờ này, thì chỉ có một hoặc hai người ghi điểm cao hơn trong bước đo lường này. Rissman nói “Bạn dùng kết nối này trong hầu hết nhiệm vụ phức tạp. Nó giúp bạn phân bổ sự chú ý, giữ nguyên tắc trong đầu và xác định là bạn có nên phản ứng hay không”

(Đoạn G)

It was not the only hint of something special in Gareyev’s brain. The scans also suggest that Gareyev’s visual network is more highly connected to other brain parts than usual. Initial results suggest that the areas of his brain that process visual images – such as chess boards – may have stronger links to other brain regions, and so be more powerful than normal. While the analyses are not finalised yet, they may hold the first clues to Gareyev’s extraordinary ability.

Nó không chỉ là gợi ý duy nhất về điều gì đặc biệt trong bộ não của Gareyev. Những bản chụp não này còn chỉ ra rằng mạng lưới thị giác của Gareyev được kết nối với những vùng não khác cao hơn bình thường. Những kết quả ban đầu cho thấy những vùng trong não của anh ấy mà xử lý hình ảnh thị giác – như những bàn cờ – thì có sự liên kết mạnh mẽ với các vùng não khác, và mạnh hơn bình thường. Trong khi những phân tích này chưa hoàn thiện thì họ đã có những manh mối đầu tiên về khả năng phi thường của Gareyev.

IELTS Reading. Questions 27-32

Questions 27-32

Reading Passage 3 has eight paragraphs, A-H.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-H, in boxes 27-32 on your answer sheet.

NB   You may use any letter more than once.

27. a reference to earlier examples of blindfold chess

28. an outline of what blindfold chess involves

29. a claim that Gareyev’s skill is limited to chess

30. why Gareyev’s skill is of interest to scientists

31. an outline of Gareyev’s priorities

32. a reason why the last part of a game may be difficult

TIPS để làm dạng bài nối thông tin với đoạn văn:

– Đọc thật kỹ câu hỏi và yêu cầu của đề. Ghép từng thông tin với từng đoạn? Hay là có thể ghép 2 thông tin với 1 đoạn?

– Dùng kỹ năng skimming để đọc lướt đoạn văn trước! Đọc từng đoạn nhỏ và tóm tắt nội dung đoạn trong khoảng 3-4 từ để nhớ mỗi đoạn nói về cái gì. 

– Bước tiếp theo là đọc từng câu, gạch chân từ khoá.

– Đi tìm lại đoạn văn có nội dung tương đồng đã note rồi dùng kỹ năng scanning để xác định xem đoạn này có chứa nhiều từ đồng nghĩa nhất với đề bài không. Nếu đúng thì chính là đoạn văn cần tìm rồi! 

Giải thích chi tiết đáp án các câu 27-32 :

27. a reference to earlier examples of blindfold chess

 • Dịch nghĩa: tham chiếu với những ví dụ trước đây về cờ bị mắt
 • Đọc đoạn văn D, chú ý từ khoá: 

The first recorded game in Europe was played in 13th-century Florence. In 1947, the Argentinian grandmaster Miguel Najdorf played 45 simultaneous games in his mind, winning 39 in the 24-hour session.

Trận cờ vua đầu tiên được ghi lại ở châu Âu được chơi ở Florence vào thế kỷ 13. Năm 1947, đại kiện tướng người Argentina Miguel Najdorf đã chơi 45 trận cùng lúc trong tâm trí, giành chiến thắng 39 trận trong 24 giờ.

 • So sánh thông tin:

earlier examples = the first recorded game & simultaneous game

=> câu hỏi nói đến các ví dụ về trận cờ, còn đoạn D nói đến một trận cờ ở Eu và các trận khác chơi bởi Miguel 

=> thông tin trùng khớp

=> Đáp án: D

28. an outline of what blindfold chess involves

 • Dịch nghĩa: khái quát thông tin về cờ bịt mắt
 • Đọc đoạn văn E, chú ý từ khoá: 

The nature of the game is to run through possible moves in the mind to see how they play out. 

Bản chất của cờ bịt mắt là nghĩ nhanh các nước đi trong đầu để xem chúng diễn ra thế nào.

 • So sánh thông tin:

what … involves = nature

outline = run through possible moves in the mind to see how they play out

=> đoạn E giải thích ngắn gọn chơi cờ bịt mặt là gì

=> thông tin trùng khớp

=> Đáp án: E

29. a claim that Gareyev’s skill is limited to chess

 • Dịch nghĩa: một nhận định rằng kỹ năng của Gareyev chỉ giới hạn trong môn chơi cờ 
 • Đọc đoạn văn F , chú ý từ khoá: 

‘He was not exceptional on any of these standard tests,’ said Rissman. ‘We didn’t find anything other than playing chess that he seems to be supremely gifted at.

Rissman nói rằng “Anh ấy cũng không phải ngoại lệ trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn này. “Chúng tôi đã không tìm thấy bất kì điều gì đặc biệt ngoài việc anh ấy cực kì tài năng về chơi cờ”. 

 • So sánh thông tin:

limited to chess = not exceptional on any … tests & didn’t find anything other than playing chess

a claim = said Rissman

=> câu hỏi cần một nhận định rằng kỹ năng bị giới hạn. Đoạn văn đưa lời kết luận của Rissman rằng ông Gareyev này không có gì đặc biệt ngoài chơi cờ

=> thông tin trùng khớp

=> Đáp án: F

30. why Gareyev’s skill is of interest to scientists

 • Dịch nghĩa: tại sao các nhà khoa học quan tâm đến kỹ năng của Gareyev
 • Đọc đoạn văn B, chú ý từ khoá: 

said Jesse Rissman… ‘But the thing that’s so remarkable about Timur and a few other individuals is the number of games they can keep active at once. To me it is simply astonishing.’

Jesse nói: “Nhưng điều đáng chú ý về Timur và một vài cá nhân khác là số lượng ván cờ mà họ có thể chơi cùng một lúc. Đối với tôi nó thực sự đáng kinh ngạc.

 • So sánh thông tin:

of interest to scientists = so remarkable & astonishing

skill =  number of games they can keep active at once

=> câu hỏi cần tìm lý do tại sao các nhà khoa học quan tâm đến 1 kỹ năng. Đoạn B giải thích lý do nhà khoa học bị kinh ngạc

=> thông tin trùng khớp

=> Đáp án: B

31. an outline of Gareyev’s priorities

 • Dịch nghĩa: tóm lược các ưu tiên của Gareyeve
 • Đọc đoạn văn H, chú ý từ khoá: 

‘I don’t worry too much about the winning percentage, that’s never been an issue for me,’ he said. ‘The most important part of blindfold chess for me is that I have found the one thing that I can fully dedicate myself to. I miss having an obsession.’

“Tôi không lo lắng quá nhiều về phần trăm chiến thắng, điều đó chưa bao giờ là vấn đề với tôi. Điều quan trọng của việc chơi cờ bịt mắt với tôi là tôi tìm thấy một thứ gì đó mà tôi có thể hoàn toàn cống hiến bản thân. Tôi nhớ cảm giác ám ảnh ấy.”

 • So sánh thông tin:

priorities = don’t worry too much about , most important, fully dedicate myself to

=> đoạn văn liệt kê điều quan trọng nhất và điều không quan trọng với nhân vật

=> thông tin trùng khớp

=> Đáp án: H

32. a reason why the last part of a game may be difficult

 • Dịch nghĩa: một lý do tại sao phần cuối cuộc thi có thể khó khăn
 • Đọc đoạn văn E , chú ý từ khoá: 

But the ends of games are taxing too, as exhaustion sets in. When Gareyev is tired, his recall can get patchy. He sometimes makes moves based on only a fragmented memory of the piece’s positions.

Nhưng phần cuối có thể khó khăn, vì người chơi bắt đầu kiệt sức. Khi Gareyev mệt mỏi, khả năng nhớ lại của anh ta có thể trở nên không ổn định. Đôi khi anh ta thực hiện nước đi chỉ dựa trên một bộ nhớ phân mảnh về vị trí của các quân cờ.

 • So sánh thông tin:

last part = ends of games 

difficult = taxing

reason why = exhaustion, tired, patchy, fragmented memory

=> đoạn văn đưa ra lý do phần cuối trở nên khó khăn

=> thông tin trùng khớp

=> Đáp án: E

IELTS Reading. Questions 33-36

Questions 33-36

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3?

In boxes 33-36 on your answer sheet, write

TRUE           if the statement agrees with the information

FALSE          if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

33   In the forthcoming games, all the participants will be blindfolded.

34   Gareyev has won competitions in BASE jumping.

35   UCLA is the first university to carry out research into blindfold chess players.

36   Good chess players are likely to be able to play blindfold chess.

TIPS làm dạng đề True – False – Not given 

1. Luôn ghi đầy đủ True/ False/ Not Given – đừng bao giờ viết tắt!

2. Các câu có chứa trạng từ tần suất như ALWAYS, OFTEN, HARDLY, NEVER… thường sẽ là FALSE.

3. Các câu có chứa lượng từ cực điểm như ALL, ONLY thường sẽ là FALSE.

4. Các câu có chứa từ khuyết thiếu như SHOULD, MUST… thường sẽ là FALSE.

5. Thứ tự của các câu hỏi sẽ follow đúng thứ tự thông tin trong bài đọc. Thế nên nếu đến câu nào mà tìm mãi tìm mãi không thấy thông tin thì ĐỪNG quay lại đọc từ đầu, hãy mạnh dạn chọn NOT GIVEN và làm tiếp câu sau.

6. 100% những câu có đáp án TRUE/ FALSE sẽ chứa những từ đồng nghĩa (synonyms) hoặc là paraphrase (viết lại theo từ vựng, cấu trúc khác) của đoạn văn.

7. KHÔNG BAO GIỜ chọn TRUE cho những câu mà 80% key words ở câu hỏi Y HỆT key words trong bài đọc.

8. 90% dạng bài này sẽ có đủ các đáp án True/false/Not given nên nếu bài của bạn đang chỉ có 2 lựa chọn thôi thì nên cân nhắc kỹ nhé!!

Giải thích chi tiết đáp án câu 33 – 36 :

33. In the forthcoming games, all the participants will be blindfolded.

 • Dịch nghĩa: Trong các ván cờ sắp tới, tất cả những người tham dự đều phải bịt mắt
 • Đọc đoạn văn A, chú ý từ khoá: 

Next month, a chess player named Timur Gareyev will take on nearly 50 opponents at once. But that is not the hard part. While his challengers will play the games as normal, Gareyev himself will be blindfolded.

 • Tháng sau, một kỳ thủ cờ vua tên là Timur Gareyev sẽ đối đầu với gần 50 đối thủ cùng một lúc. Nhưng đó chưa phải là phần khó. Trong khi những người thách đấu sẽ chơi trò chơi này như bình thường, thì bản thân Gareyev sẽ bị bịt mắt.
 • Tóm tắt và so sánh thông tin:

forthcoming = next month

Câu hỏi nêu: all participants will be blindfolded = tất cả người chơi đều bị bịt mắt 

Đoạn văn viết: his challengers: play … normal, Gareyev himself: blindfolded = chỉ Gareyeve bị bị mắt thôi còn những người khác bình thường

=> thông tin đối lập

=> Đáp án: False

34. Gareyev has won competitions in BASE jumping.

 • Dịch nghĩa: Gareyev chiến thắng các trận thi đấu nhảy BASE
 • Đọc đoạn văn A, chú ý từ khoá: 

He has a fondness for bright clothes and unusual hairstyles, and he gets his kicks from the adventure sport of BASE jumping.

Anh ấy thích quần áo sáng màu và kiểu tóc khác thường, và anh ấy thích môn thể thao mạo hiểm như nhảy BASE. 

 • Tóm tắt và so sánh thông tin:

Câu hỏi nêu: won = anh G chiến thắng các trận BASE

Đoạn văn viết: gets his kicks = anh G thích môn BASE

=> Không có dữ liệu nói đến việc anh ấy thắng hay thua

=> Đáp án: Not given

35. UCLA is the first university to carry out research into blindfold chess players

 • Dịch nghĩa: UCLA là đại học đầu tiên thực hiện nghiên cứu về những người chơi cờ bịt mắt
 • Đọc đoạn văn B, chú ý từ khoá: 

In the hope of understanding how he and others like him can perform such mental feats, researchers at the University of California in Los Angeles (UCLA) called him in for tests. They now have their first results.

Với hy vọng hiểu được làm thế nào anh ta và những người khác như anh ta có thể thực hiện những kỳ công về tinh thần như vậy, các nhà nghiên cứu tại Đại học California ở Los Angeles (UCLA) đã gọi anh ta đến để kiểm tra. Bây giờ họ đã có kết quả đầu tiên.

 • Tóm tắt và so sánh thông tin:

Câu hỏi nêu: UCLA = first university, carry out research = là đại học đầu tiên nghiên cứu người chơi cờ bịt mắt.

Đoạn văn nói: UCLA = called him in for tests = có mời những người chơi cờ bịt mắt đến để nghiên cứu

=> Không có dữ liệu nói đến việc anh ấy thắng hay thua

=> Đáp án: Not given

36. Good chess players are likely to be able to play blindfold chess.

 • Dịch nghĩa: những người chơi cờ giỏi có thể chơi cờ bịt mắt. 
 • Đọc đoạn văn E, chú ý từ khoá: 

Accomplished players can develop the skill of playing blind even without realising it.

Người chơi giỏi có thể phát triển kỹ năng chơi khi bị bịt mắt mà không nhận ra điều đó. 

 • Tóm tắt và so sánh thông tin:

Good chess players = Accomplished players

are likely to be able = can 

play = develop the skill of playing

blindfold chess = blind 

=> 100% từ khoá ở câu hỏi trùng khớp với ý được nói trong đoạn văn

=> Đáp án: True

IELTS Reading. Questions 37-40

Questions 37-40

Complete the summary below

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write the correct letter in boxes 37-40 on your answer sheet.

How the research was carried out

The researchers started by testing Gareyev’s 37 ……………………; for example, he was required to recall a string of 38 …………………… in order and also in reverse order. Although his performance was normal, scans showed an unusual amount of 39 …………………… within the areas of Gareyev’s brain that are concerned with directing attention. In addition, the scans raised the possibility of unusual strength in the parts of his brain that deal with 40 …………………… input.

Cách làm bài GAP FILLING 

Bước 1: Xác định số từ cần điền

Bước 2: Đọc câu hỏi và xác định loại từ cần điền + gạch chân từ khoá

Bước 3: Skim để tìm được đoạn văn có chứa thông tin (đọc nhanh ý chính của từng đoạn, đặc biệt câu đầu câu cuối) 

Bước 4: Scan từng từ trong đoạn văn đó để tìm ra từ cần điền 

Bước 5: Check lỗi chính tả, ngữ pháp

Giải thích đáp án câu 37 – 40:

37. The researchers started by testing Gareyev’s …………………;

 • Dịch nghĩa: Các nhà nghiên cứu bắt đầu bằng việc đánh gía…… của Gareyev.
 • Xác định từ loại cần điền: danh từ để đứng được sau sở hữu cách Gareyev’s
 • Đọc dữ liệu từ đoạn F, chú ý từ khoá:

The scientists first had Gareyev perform some standard memory tests.    

 • Tóm tắt thông tin và so sánh: 

researchers = scientists

started = first

testing = had… perform tests

=> đề bài hỏi: các nhà nghiên cứu đánh giá cái gì của ông G đầu tiên?

Đoạn văn nêu: các nhà khoa học yêu cầu ông G thực hiện bài kiểm tra TRÍ NHỚ

=> ĐÁP ÁN: memory 

38. for example, he was required to recall a string of ………………… in order and also in reverse order. 

 • Dịch nghĩa: ví dụ như, ông ấy được yêu cầu nhắc lại chuỗi….. theo thứ tự xuôi và ngược. 
 • Xác định từ loại cần điền: sau cụm từ chỉ số lượng thì cần một danh từ
 • Đọc dữ liệu từ đoạn F, chú ý từ khoá:

These assessed his ability to hold numbers, pictures and words in mind. One classic test measures how many numbers a person can repeat, both forwards and backwards, soon after hearing them.

Những bài kiểm tra này đánh giá khả năng ghi nhớ con số, bức tranh và những từ trong đầu. Một bài kiểm tra truyền thống đo lường một người có thể lặp lại bao nhiêu con số, cả số tiền và số lùi, ngay khi vừa nghe thấy chúng. 

 • Tóm tắt thông tin và so sánh: 

to recall = hold … in mind, how many … can repeat

in order & in reverse order = forwards and backwards

Câu hỏi: ông ấy được yêu cầu nhắc lại cái gì xuôi và ngược?

Đoạn văn nêu: đánh giá xem một người nhắc lại được bao nhiêu CON SỐ xuôi và ngược

=> ĐÁP ÁN: numbers

39. Although his performance was normal, scans showed an unusual amount of ………………… within the areas of Gareyev’s brain that are concerned with directing attention

 • Dịch nghĩa: Mặc dù sự thể hiện thì bình thường nhưng thông tin chụp não cho thấy có một lượng…….. bất thường trong não của Gareyev liên quan tới việc điều chỉnh sự tập trung. 
 • Xác định từ loại cần điền: sau cụm từ chỉ số lượng thì điền danh từ, xuất hiện từ amount nên cần loại danh từ không đếm được 
 • Đọc dữ liệu từ đoạn F, chú ý từ khoá:

But next came the brain scans. With Gareyev lying down in the machine, Rissman looked at how well connected the various regions of the chess player’s brain were. Though the results are tentative and as yet unpublished, the scans found much greater than average communication between parts of Gareyev’s brain that make up what is called the frontoparietal control network. ‘You use this network in almost any complex task. It helps you to allocate attention, keep rules in mind, and work out whether you should be responding or not,’ said Rissman.

Bước kế tiếp là chụp lại não bộ của anh ấy. Gareyev sẽ nằm trong máy, Rissman sẽ nhìn thấy mức độ các vùng não khác nhau của người chơi cờ này kết nối với nhau. Mặc dù những kết quả mang tính thăm dò và không được công bố, bản quét não bộ này tìm ra sự liên lạc tốt hơn bình thường giữa các phần của não bộ Gareyev nơi được gọi là mạng lưới kiểm soát thùy thái dương. “Bạn dùng kết nối này trong hầu hết nhiệm vụ phức tạp. Nó giúp bạn phân bổ sự chú ý, giữ nguyên tắc trong đầu và xác định là bạn có nên phản ứng hay không”

 • Tóm tắt thông tin và so sánh: 

unusual amount = much greater than average 

within areas… brain = between parts .. brain

concerned with directing attention = make up what is called the frontoparietal control network… It helps … allocate attention,

Câu hỏi: một lượng bất thường cái gì ở não giúp điều khiển sự tập trung?

Đoạn văn nêu: nhiều hơn mức bình thường SỰ KẾT NỐI của não… phân bổ sự tập trung.

=> ĐÁP ÁN: communication

40. In addition, the scans raised the possibility of unusual strength in the parts of his brain that deal with …………… input.

 • Dịch nghĩa: Hơn nữa, các bản quét cũng đề ra khả năng có một sức mạnh khác biệt nào đó trong các phần của não liên quan đến ….. đầu vào. 
 • Xác định từ loại cần điền: đứng sau giới từ và trước danh từ nên cần một tính từ 
 • Đọc dữ liệu từ đoạn G, chú ý từ khoá: 

The scans also suggest that Gareyev’s visual network is more highly connected to other brain parts than usual. Initial results suggest that the areas of his brain that process visual images – such as chess boards – may have stronger links to other brain regions, and so be more powerful than normal.

Những bản chụp não này còn chỉ ra rằng mạng lưới thị giác của Gareyev được kết nối với những vùng não khác cao hơn bình thường. Những kết quả ban đầu cho thấy những vùng trong não của anh ấy mà xử lý hình ảnh thị giác – như những bàn cờ – thì có sự liên kết mạnh mẽ với các vùng não khác, và mạnh hơn bình thường. 

 • Tóm tắt thông tin và so sánh: 

raised the possibility = suggest

unusual strength = more powerful than normal

Câu hỏi: sức mạnh đặc biệt liên quan đến dữ liệu đầu vào gì

Đoạn văn viết: phần não mà xử lý hình ảnh thì mạnh hơn bình thường

=> ĐÁP ÁN: visual

Bí quyết chinh phục IELTS Reading

Để đạt điểm cao trong IELTS Reading, bạn nên nắm rõ tips và chiến lược để làm bài với từng dạng đề cụ thể. Dù scanning và skimming là 2 kỹ năng nhất định phải dùng trong bài thi IELTS nhưng tùy từng dạng, chúng ta sẽ áp dụng ở những bước khác nhau.

Hãy tiếp tục theo dõi chuyên mục IELTS Reading của Universal Language Center và cùng tìm hiểu bí quyết chinh phục từng dạng đề thi IELTS Reading bạn nhé!

Để liên tục đánh giá trình độ hiện tại, hãy tham khảo bài thi tại đây: http://m.me/universal.edu.vn/

Hoặc tham dự thi thử bài thi IELTS IDP miễn phí tại các cơ sở của Universal Language Center:

 • Cơ Sở 01: 262 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Cơ Sở 02: 114 Hoàng Như Tiếp, Long Biên, Hà Nội
 • Cơ Sở 03: 12/36 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội
 • Cơ Sở 04: 619 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
 • Cơ Sở 05: 23 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Cơ Sở 06: 222 Lý Nam Đế, Tân Quang, Tuyên Quang
 • VPTNĐK: 1/58 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Tham khảo khóa học IELTS Cam kết đầu ra 7.5+ tại Universalhttps://universal.edu.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-ielts-mastery/

ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI ƯU ĐÃI

Đăng ký nhận tư vấn lộ trình học nhanh – gọn – tiện từ

Universal Language Center

  TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI?

  Tại Universal Language Center, chúng tôi cam kết chất lượng đến từ những giá trị thật.

  Tại Universal Language Center

  PASSIONATE AND EXPERIENCED TEACHERS

  Giảng viên nước ngoài đến từ các nước Anh, Úc, Mỹ, Canada… hỗ trợ học viên nâng cao sự tự tin trong các tình huống giao tiếp thực tế. Giảng viên Việt Nam có trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Anh ngữ chất lượng cao, tốt nghiệp xuất sắc các trường Đại Học danh tiếng quốc tế và luôn tràn đầy nhiệt huyết trong quá trình hướng dẫn học viên tiếp cận Anh ngữ. Bộ phận chuyên môn làm việc tất cả các ngày trong tuần và luôn sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc, những bài tập khó, hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ du học và xin học bổng.

  PERSONALIZED EDUCATION

  Mỗi học viên được xây dựng lộ trình riêng, theo đúng năng lực và mục tiêu nhằm tối ưu hoá hiệu quả học tập. Sau mỗi khoá học, học viên được tư vấn và trao đổi với Bộ phận chuyên môn để biết được những điểm mạnh của mình trong khoá học cũ và những điểm chưa tốt cần chú trọng hơn.

  A VARIETY OF COURSE TO CHOOSE

  UNIVERSAL cung cấp các khoá học tiếng Anh thiếu niên độ tuổi từ 10 – 15 và các khoá học Anh ngữ giao tiếp quốc tế, luyện thi chứng chỉ cho học viên từ độ tuổi 13. Đặc biệt, học viên có thể tham gia khóa học tự chọn – Universal Customized Program với mô hình học 1 – 1, chương trình học và giáo trình riêng, phù hợp với mọi nguyện vọng về mục đích học tập và thời gian.

  A PLACE LIKE NO OTHER

  Với phương châm “We never teach our students. We attempt to provide the conditions in which they can learn” – Albert Einstein, UNIVERSAL mong muốn mang đến một môi trường khác biệt giúp học viên khám phá và nâng cao khả năng Anh ngữ.

  LIVE THE ADVENTURE BEYOND THE CLASSROOM

  “Summer camp” và “Spring excursion” là hai sự kiện dã ngoại lớn nhất hàng năm của UNIVERSAL dành cho 200 học viên đăng ký đầu tiên. Học viên sẽ được vận dụng Anh ngữ trong môi trường thực tế, phát triển kỹ năng mềm, khả năng xử lý tình huống và xây dựng tinh thần làm việc đồng đội.

  GO STRAIGHT TO 98 INTERNATIONAL UNIVERSITIES

  Kết thúc khoá học IELTS với điểm số 6.5 trở lên, học viên được tư vấn chọn trường quốc tế và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ để du học Đại học hoặc Thạc sỹ tại hơn 4000 trường đối tác của UNIVERSAL trên toàn thế giới.

  Đội ngũ giảng viên truyền cảm hứng

  Tài năng, cá tính và tâm huyết trong từng bài giảng

  Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện.
  Thầy đã có 8 năm giảng dạy tiếng Anh và các chương trình bằng tiếng Anh cho học sinh, sinh viên Việt Nam
  Cô đã có 02 năm giảng dạy các lớp tiếng Anh giao tiếp, thực hành IELTS speaking, câu lạc bộ Tiếng Anh tại Universal Language Center
  Thầy Darren Newman là giảng viên Part-time tại Universal, chuyên hỗ trợ học viên trong các buổi thực hành Speaking chuyên sâu. 

  CẢM NHẬN HỌC VIÊN

  Tài năng, cá tính và tâm huyết trong từng bài giảng

  “Được giáo viên bổ sung kiến thức rất đầy đủ,ngoài cung cấp hướng làm bài cho những dạng bài nhất định, còn được cô cung cấp cho cả những dạng bài nâng cao mà gần đây đề thi IELTS thường xuyên ra đề. Đặc biệt, khi được học cách viết trong kỹ năng Writing còn giúp tăng cả kỹ năng Speaking nữa. Hơi tiếc vì sau khi kết thúc khóa học tại Universal 5 tháng sau mình mới thi vì bận việc học trên trường, nếu có thể thi ngay sau khi kết thúc khóa học điểm chắc chắn sẽ cao hơn.”

   

  8.0
  Nguyễn Trần Ngọc Mai - Học sinh tại Universal cơ sở 1
  KHÓA HỌC IELTS ADVANCED

  “Trong 1 năm rưỡi học tập và ôn luyện tại Universal, mình đã nhận được nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình, từ các thầy cô và các anh chị nhân viên. Nhờ sự giúp đỡ này mà điểm 2 kĩ năng Nghe và Nói của mình mới có thể đạt đến band 7, góp phần giúp mình giành được 8.0 IELTS trong kì thi vừa qua.”

  8.0
  Nguyễn Đăng Quang - Học sinh tại Universal cơ sở 1
  KHÓA HỌC IELTS MASTERY

  Mình cảm thấy rất may mắn khi bản thân có thể đạt được thành tích cao như vậy chỉ trong thời gian ngắn luyện tập. Xin cảm ơn các thầy cô và các anh chị tư vấn ở Universal đã hỗ trợ e rất nhiều trong quá trình học và ôn luyện khẩn trương như vậy.

  8.0
  Nguyễn Quang Minh - Học sinh tại Universal cơ sở 2
  KHÓA HỌC LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC

  Đây là lần đầu mình thi IELTS nên cũng có nhiều lo lắng, dù đã ôn thi tại Universal 1 năm rưỡi rồi. Vậy nên khi nhận được bảng điểm 8.0 mình rất vui. Rất cảm ơn các thầy cô và cũng như các bạn nhân viên tại trung tâm

  8.0
  Nguyễn Thu Trang - Học sinh tại Universal cơ sở 1
  KHÓA HỌC IELTS MASTERY

  Thực ra thì em đi thi trước khi hoàn thành khoá học tại trung tâm nên khá là bất ngờ. Bởi vì bản thân em cảm thấy mình chưa được chuẩn bị tốt nhất để thi và chỉ muốn coi kì thi này là để xác định lần nữa trình độ của bản thân sau một thời gian học tại trung tâm. Mặc dù vậy thì em vẫn đã đạt được mục tiêu của mình nên là em rất muốn gửi lời cảm ơn của mình tới trung tâm

  7.5
  Lê Thu Hà - Học sinh tại Universal cơ sở 3
  CUSTOMIZED

  THÀNH TỰU CỦA CHÚNG TÔI

  Trung tâm đào tạo IELTS uy tín – đối tác xuất sắc nhất của IDP – đơn vị tổ chức thi IELTS chính thức tại Việt Nam
  Vinh dự là địa điểm đăng ký thi IELTS chính thức của IDP tại Hà Nội
  Luyện thi IELTS, TOEIC cam kết đầu ra 100%, bảo hành 2 năm học không giới hạn