logo-header.png

THE ART

26

Tháng Bảy ,2021

200+ Từ vựng IELTS theo chủ đề ôn luyện Speaking – THE ART Topic

26

Tháng Bảy ,2021

Việc học từ vựng là khâu vô cùng quan trọng để nâng cao trình độ tiếng anh đặc biệt là luyện thi IELTS. Các từ vựng theo chủ đề sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ của mình để áp dụng linh hoạt hơn trong phần thi IELTS Speaking. Áp dụng linh hoạt các từ […]

từ vựng IELTS chủ đề Art