logo-header.png

IELTS Listening

15

Tháng Chín ,2022

Tổng hợp đề thi IELTS Listening mới nhất 2022

15

Tháng Chín ,2022

Bài thi IELTS gồm nhiều kỹ năng khác nhau như nghe, nói, đọc, viết và bạn phải đảm bảo mức điểm tối thiểu để vượt qua. Trong đó, phần thi Listening khiến nhiều bạn lo lắng bởi giọng bản địa đôi khi rất khó nghe. Vì vậy bạn cần có phương pháp học tập hiệu quả nâng […]

Mẫu đề thi IELTS Listening