logo-header.png

học IELTS

26

Tháng Bảy ,2021

Cách học IELTS kỹ năng Reading: Skimming and Scanning

26

Tháng Bảy ,2021

Trong các bài thi IELTS, Reading mặc dù được coi là dễ nhất, nhưng cũng là bài thi dài nhất. Thông thường, các thí sinh gặp khó khăn vì đề thi Reading quá dài. Khiến cho các thí sinh không trả lời hết câu hỏi hoặc khó khăn trong tìm kiếm câu trả lời. Để […]

26

Tháng Bảy ,2021

Chia sẻ kinh nghiệm học IELTS đạt 8.5 (phần 1)

26

Tháng Bảy ,2021

Để có thể đạt điểm số IELTS band 8 không phải chuyện dễ dàng. Dẫu vậy, có nhiều bạn học IELTS vẫn đặt mục tiêu chinh phục điểm số 8.0-8.5. Vậy làm thế nào để có thể đạt điểm số cao như vậy? Bài viết này, mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm học IELTS band 8 dựa […]

26

Tháng Bảy ,2021

Chia sẻ kinh nghiệm học IELTS đạt 8.5 (phần 2)

26

Tháng Bảy ,2021

Để có thể đạt điểm số IELTS band 8 không phải chuyện dễ dàng. Dẫu vậy, có nhiều bạn học IELTS vẫn đặt mục tiêu chinh phục điểm số 8.0-8.5. Vậy làm thế nào để có thể đạt điểm số cao như vậy? Bài viết này, mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm học IELTS band 8 dựa […]