logo-header.png

cấu trúc writing IELTS

15

Tháng Chín ,2022

Cấu trúc viết bài thi Writing IELTS – Cụm từ và cấu trúc câu ăn điểm

15

Tháng Chín ,2022

Language Center Universal · Cấu trúc viết bài thi Writing IELTS – Cụm từ và cấu trúc câu ăn điểm Phần thi writing IELTS luôn là một trong những phần thi khó lấy điểm do yêu cầu về độ chính xác trong cách dùng từ, ngữ pháp và tính logic rất cao. Tuy nhiên, nếu […]

Lập dàn ý trước khi viết IELTS writing đem lại nhiều lợi ích