logo-header.png

Nguyễn Tiến Đạt

GIẢNG VIÊN

VỀ TÔI

VỀ TÔI

dau-phay.png

"Được đóng góp hết mình cho công việc, được đem sự nhiệt tình của mình để giúp các bạn học viên đạt được mục tiêu, với mình đó chính là niềm vui trong cuộc sống mà mình hướng tới. Vì vậy niềm vui của mình luôn đi cùng với công việc."

KINH NGHIỆM

IELTS

Cử nhân Quản lý khách sạn và Du lịch tại trường Đại học James Cook, Campus Singapore

1 năm làm việc tại Trung tâm