logo-header.png

Nguyễn Thị Mai Trang

GIẢNG VIÊN

Nguyễn Mai Trang

VỀ TÔI

VỀ TÔI

dau-phay.png

KINH NGHIỆM

IELTS

Thạc sỹ ngành Quản lý tài chính tại Đại học Middlesex London

2 năm làm việc tại trung tâm