logo-header.png

Nguyễn Hương Trà

GIẢNG VIÊN

Email

info@universal.edu.vn

SĐT

19006876

Facebook

VỀ TÔI

04 tháng làm việc tại Trung tâm

dau-phay.png

Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại Thương

KINH NGHIỆM

Nguyễn Hương Trà

Teachers who love teaching teach children to love learning

IELTS

IELTS 8.0