logo-header.png

Nguyễn Hải Long

GIẢNG VIÊN

VỀ TÔI

VỀ TÔI

dau-phay.png

"Hãy tưởng tượng một thế giới nơi bạn có thể đọc về kiến trúc nhà thờ Paris, xem video về sa mạc Sahara, trò chuyện về lịch sử Hi Lạp, và du lịch một mình tới Anh Quốc để đến thăm lâu đài Windsor với một niềm tin là bạn có thể hỏi, cười nói, tranh luận cho dù bạn đang ở đâu hay nói chuyện với bất kỳ ai.
Đó chính là sức mạnh của tiếng Anh, chìa khoá cho bạn tới toàn thế giới"

KINH NGHIỆM

IELTS

Bằng quản trị kinh doanh, trường Staffordshire, Anh Quốc

1 năm làm việc tại Trung tâm