logo-header.png

Michael McEntee

GIẢNG VIÊN

Michael McEntee 1

dau-phay.png

KINH NGHIỆM

CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chứng chỉ giảng dạy Cambridge CELTA

Cử nhân Văn học Anh, Đại học Hull, Anh quốc

5 năm kinh nghiệm dạy Tiếng Anh