logo-header.png

Kaitlin McDermott

GIẢNG VIÊN

VỀ TÔI

VỀ TÔI

dau-phay.png

“Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young.”

KINH NGHIỆM

Cử nhân ngôn ngữ Anh, Đại học City University of New York, Mỹ

Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh TEFL/ TESOL

5 năm kinh nghiệm dạy Tiếng Anh