logo-header.png

Writing Task 1

26

Tháng Bảy ,2021

Tự học IELTS Writing Task 1: Cấu trúc và cách làm bài

26

Tháng Bảy ,2021

Writing là một trong những kỹ năng khó nhất trong IELTS. Để làm được bài Writing đòi hỏi người học phải biết phương pháp làm bài. Bởi vậy, nhiều bạn tự học IELTS thường gặp khó khăn trong phần Writing. Bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách làm bài Writing Task 1, được tham khảo […]