logo-header.png

thi thử IELTS 2019

26

Tháng Bảy ,2021

Kết quả thi thử IELTS chuẩn IDP đợt 12/01/2019

26

Tháng Bảy ,2021

Đợt thi thử IELTS 12/01/2019 Vào ngày 12/01/2019 vừa qua, Universal Language Center đã tổ chức thành công buổi thi thử IELTS 4 kỹ năng. Đây là buổi thi thử nằm trong chương trình tổ chức thi thử IELTS hàng tháng, với sự kết hợp của tổ chức IDP. Buổi thi thử đã diễn ra thành […]