logo-header.png

Giáo trình Ielts

20

Tháng Bảy ,2021

Tổng Hợp Bài Mẫu IELTS Writing Task 1- Band 7.5 – Table – Đề thi 15/3/2018

20

Tháng Bảy ,2021

Làm thế nào để viết Writing đạt điểm cao khi thi IELTS ? Tham khảo thêm nhiều bài mẫu IELTS Writing Task 1 để biết cách viết. Dễ dàng đạt điểm cao nhờ học cách viết cấu trúc ngữ pháp trong những bài mẫu IELTS Writing này. Dưới đây là bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar Graph Xem thêm những thông tin hữu ích […]