logo-header.png

Children

26

Tháng Bảy ,2021

Tự học IELTS Writing: Cách lập dàn ý Topic Trẻ em và Game

26

Tháng Bảy ,2021

Writing là một trong những kỹ năng khó nhất của kỳ thi IELTS. Làm thế nào để có thể tự học IELTS Writing hiệu quả? Bài viết này mình sẽ chia sẻ cách lập dàn ý topic: Trẻ em và Game trong bài Writing Task 2. Để các bạn có thể tự học IELTS hiệu quả […]