logo-header.png

cách học IELTS

26

Tháng Bảy ,2021

Cách học IELTS kỹ năng Reading: Skimming and Scanning

26

Tháng Bảy ,2021

Trong các bài thi IELTS, Reading mặc dù được coi là dễ nhất, nhưng cũng là bài thi dài nhất. Thông thường, các thí sinh gặp khó khăn vì đề thi Reading quá dài. Khiến cho các thí sinh không trả lời hết câu hỏi hoặc khó khăn trong tìm kiếm câu trả lời. Để […]