logo-header.png

band 7

26

Tháng Bảy ,2021

5 phương pháp hữu ích nhất tự học IELTS Writing từ 6.0 lên 7.0

26

Tháng Bảy ,2021

Để tự học IELTS Writing từ 6.0 lên 7.0 không phải điều dễ dàng. Thông thường, để từ 6.0 lên 7.0, bạn sẽ cần phải mất khoảng thời gian 3-6 tháng để tự học. Mình sẽ chia sẻ 5 phương pháp hữu ích nhất để tự học IELTS Writing từ 6.0 lên 7.0. Phát triển về ngữ pháp Khi tự […]