logo-header.png

Nguyễn Thị Liên Hương

GIẢNG VIÊN

Liên Hương-01

VỀ TÔI

VỀ TÔI

dau-phay.png

Có lẽ, tôi sinh ra là để làm nghề dạy học, và dạy một ngôn ngữ mà tôi cho rằng không phải ai cũng có thể học được, là điều khiến tôi rất tự hào và hạnh phúc. Hơn nữa, đây còn là ngành nghề phù hợp với tính cách và ước mơ thuở nhỏ của tôi.

KINH NGHIỆM

IELTS

Thạc sỹ đại học Sheffield Hallam, Anh Quốc

Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Học viện Ngân hàng, Việt Nam

Chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo Chấm thi IELTS cấp bởi IDP Education Việt Nam

7 năm làm việc tại trung tâm