logo-header.png

Khóa siêu tiết kiệm

Nơi cập nhất thông tin mới nhất về đề thi, kinh nghiệm học tiếng Anh và hơn thế nữa…

Là chương trình mainstream đóng trọn gói với mức học phí tiết kiệm hơn từ 20%-40% nhưng vẫn đảm bảo thời lượng, chất lượng, giáo viên và mục tiêu so với khóa học mainstream. Tham gia khóa học IETLS siêu tiết kiệm học viên được hưởng chính sách bảo hành khóa học lên đến 2 năm nhằm hỗ trợ học viên luôn giữ nền tảng kiến thức trong suốt thời gian khóa học.

20

Tháng Bảy ,2021

KHÓA HỌC IELTS WAY STAGE

20

Tháng Bảy ,2021

20

Tháng Bảy ,2021

KHÓA HỌC IELTS THRESHOLD

20

Tháng Bảy ,2021

20

Tháng Bảy ,2021

KHÓA HỌC IELTS VANTAGE

20

Tháng Bảy ,2021

20

Tháng Bảy ,2021

KHÓA HỌC IELTS ADVANCED

20

Tháng Bảy ,2021

20

Tháng Bảy ,2021

KHÓA HỌC IELTS MASTERY

20

Tháng Bảy ,2021