logo-header.png

Khóa Partnership

Nơi cập nhất thông tin mới nhất về đề thi, kinh nghiệm học tiếng Anh và hơn thế nữa…

  • Ký cam kết đảm bảo đầu ra
  • Hoàn lại toàn bộ học phí nếu không đạt mục tiêu
  • Hỗ trợ chấm điểm các bài writing ngoài yêu cầu khóa học
  • Tham gia miễn phí tất cả lớp luyện thi IELTS khác, các khóa Tiếng Anh Giao Tiếp, Phát âm cũng như luyện thi TOEIC
  • Hỗ trợ tham gia các chương trình trao đổi văn hóa và du học hè
  • Lưu lại toàn bộ quá trình học tập trong Portfolio gồm: Phiếu điểm danh hàng ngày, đề cương khóa học, bản sao lưu các bài kiểm tra kèm nhận xét của giáo viên, phân tích năng lực và sự tiến bộ
  • Tư vấn chương trình học của 1 trong 98 trường đối tác trên toàn thế giới
  • Hỗ trợ viết CV, hoàn thiện thủ tục xin học bổng.

20

Tháng Bảy ,2021

KHÓA HỌC IELTS WAY STAGE

20

Tháng Bảy ,2021

20

Tháng Bảy ,2021

KHÓA HỌC IELTS THRESHOLD

20

Tháng Bảy ,2021

20

Tháng Bảy ,2021

KHÓA HỌC IELTS VANTAGE

20

Tháng Bảy ,2021

20

Tháng Bảy ,2021

KHÓA HỌC IELTS ADVANCED

20

Tháng Bảy ,2021

20

Tháng Bảy ,2021

KHÓA HỌC IELTS MASTERY

20

Tháng Bảy ,2021