[Truyện song ngữ] The old lion and the fox

Tiếp tục chủ đề truyện ngắn song ngữ, các bạn hãy cùng UNIVERSAL thư giãn cuối tuần bằng mẩu truyện dưới đây nhé.

lion-fox_1418003i

The old lion and the fox Sư tử già và con cáo
An old Lion, whose teeth and claws were so worn that it was not so easy for him to get food as in his younger days, pretended that he was sick. Một con sư tử đã già, răng và móng vuốt của nó bị mòn khiến nó không còn có thể săn mồi một cách dễ dàng như khi còn sung sức, vì thế nó đã giả vờ bị ốm.
He took care to let all his neighbors know about it, and then lay down in his cave to wait for visitors. And when they came to offer him their sympathy, he ate them up one by one. Nó đã tìm cách để những con thú xung quanh biết về tình trạng của nó và sau đó nó nằm trong một hang động chờ đợi các vị khách. Và khi những con thú xấu số đến thăm, nó bắt đầu ăn thịt từng con một.
The Fox came too, but he was very cautious about it. Standing at a safe distance from the cave, he inquired politely after the Lion’s health. Con cáo cũng đến, nhưng nó tỏ ra vô cùng cẩn thận. Đứng tại một khoảng cách an toàn từ cửa hang, nó lịch sự hỏi thăm sức khỏe của con sư tử.
The Lion replied that he was very ill indeed, and asked the Fox to step in for a moment. But Master Fox very wisely stayed outside, thanking the Lion very kindly for the invitation. Sư tử trả lời rằng nó đang bị ốm nặng và mời Cáo vào thăm một lát. Nhưng cáo rất khôn ngoan đứng ở bên ngoài cảm ơn lời mời chân thành của sư tử.
“I should be glad to do as you ask,” he added, “but I have noticed that there are many footprints leading into your cave and none coming out. Pray tell me, how do your visitors find their way out again?” Cáo nói thêm “Tôi rất vui khi được ngài mời, nhưng tôi nhận thấy rằng có rất nhiều dấu chân đi vào hang động của ngài mà không có dấu chân bước ra ngoài”. Hãy nói cho tôi biết, làm thế nào để những người khách đến thăm ngài tìm được đường ra ngoài vậy?” 

 

 

luyen thi IELTShoc IELTS Long Bien, luyen thi dai hoc Long Bien, tieng Anh Giao tiep Long Bien, Học vien ngon ngu Universal, Trung tam tieng Anh Long Bien, cam ket dau ra IELTS

Comments