TỔNG HỢP QUY TẮC PHÁT ÂM CỦA CÁC KÝ TỰ TRONG TIẾNG ANH (Phần 9)

TỔNG HỢP QUY TẮC PHÁT ÂM CỦA CÁC KÝ TỰ TRONG TIẾNG ANH (Phần 9)

V. CÁCH PHÁT ÂM CỦA MỘT SỐ NGUYÊN ÂM VÀ PHỤ ÂM.

17.  Cách đọc nguyên âm“U”

17.1: U đọc là [u] :

* Trong những từ sau đây:

Pull                  [pul]                 : kéo

Full                  [ful]                 : đầy

Push                [pu∫]                 : đẩy

Put                   [put]                : đặt, để

Butcher           [`but∫ə]              : người bán thịt

17.2: U đọc là [u:] :

* Trong những từ sau đây:

Blue                 [blu:]                : màu xanh

Lunar               [`lu:nə]            : thuộc về mặt trăng

Brutal              [`bru:təl]          : tàn bạo, giã man

17.3: U đọc là [ju:] :

* Trong những từ sau đây:

Tube                [tju:b]              : ống, tuýp

Humour           [`hju:mə]         : khiếu hàI hước

Museum          [`mju:ziəm]     : viện bảo tàng

 

 

17.4: U đọc là [jʊə] :

* Trong những từ có U+ R+ nguyên âm:

Cure                [kjʊə]              : phương thuốc

Pure                 [pjʊə]              : trong lành

During             [`djʊərih]       : trong suốt

Furious            [`fjʊəriəs]       : tức giận

* Ngoại lệ:      

sure                  [∫uə]                : chắc chắn

17.5: U đọc là [ə:]

*Trong những từ một âm tiết tận cùng bằng U+ R hoặc U+ R+ PÂ

Fur                   [fə:]                 : lông vũ

Burn                [bə:n]              : cháy

Nurse               [nə:s]               : y tá

Thursday         [`qə:sdei]         : thứ năm

Surgery            [sə:dʒəri]        : phẫu thuật

17.6: U đọc là [L]

* Trong những từ có tiền tố là UM-, UN- hoặc 1 số từ thông dụng

But                  [bLʌt]              : nhưng

Cup                 [kLʌp]             : cốc, tách

Dust                [dLst]              : bụi

Unhappy         [Ln`hæpi]        : không vui

Umbrella         [Lmb`rellə]     : chiếc ô

 

 

18.  Cách đọc nguyên âm“UI”

18.1: UI đọc là [ai]

* Trong những từ có UI+ PÂ+ E

Guide              [gaid]               : hướng dẫn

Quite               [kwait]             : khá

18.2: UI đọc là [i]

* Trong những sau đây:

Build               [bild]               : xây dung

Guilt                [gilt]                : tội lỗi

Guitar              [gi`ta:]             : đàn ghi ta

19.  Cách đọc nguyên âm“Y”

19.1: Y đọc là [ai]

* Trong những từ một âm tiết hay trong âm tiết có trọng âm của từ nhiều âm tiết:

Cry                  [krai]                : khóc

Shy                  [∫ai]                  : xấu hổ

Typist              [`taipist]           : người đánh máy

Hydrogen        [`haidrəʒən]    : khí Hidrô

19.2: Y đọc là [i]

* Trong  âm tiết không có trọng âm của từ:

Copy               [`kɔpi]             : sao chép

Gravity            [`grævəti]        : trọng lực

 


Cảm ơn bạn đã theo dõi tài liệu ngữ pháp tiếng Anh của Universal. Các bạn có thể xem thêm rất nhiều bộ sách khác tại đây

Universal Language Academy cung cấp các khóa học IELTSTOEICtiếng Anh giao tiếptiếng Anh tổng quát cho người mất gốcluyện thi siêu tốc và khóa học theo yêu cầuĐăng ký ngay để được tư vấn lộ trình, kiểm tra trình độ và học thử HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ:

Xem thêm bài viết hữu ích khác

Comments