TỔNG HỢP QUY TẮC PHÁT ÂM CỦA CÁC KÝ TỰ TRONG TIẾNG ANH (Phần 8)

TỔNG HỢP QUY TẮC PHÁT ÂM CỦA CÁC KÝ TỰ TRONG TIẾNG ANH (Phần 8)

  1. CÁCH PHÁT ÂM CỦA MỘT SỐ NGUYÊN ÂM VÀ PHỤ ÂM.
  2. Cách đọc “OA”

15.1: OA đọc là [oʊ]( [ou])

* Trong những từ một âm tiết tận cùng bằng 1 hay 2 phụ âm

Examples:                    coal                  [koul]               : than đá

Coat                [kout]              : áo khoác

Goat                [gout]              : dê

Loan                [loun]               : tiền cho vay

Toast               [toust]              : bánh mỳ nướng

 

15.2: OA đọc là: [ɔ: ]

* Khi đứng trước R

Examples:                    roar                  [rɔ:]                 :gầm; rống

Board              [bɔ:d]              : bảng

  1. Cách đọc “OO- OU- OW ”

16.1: OO đọc là:

* Trong những từ sau đây đọc là [u] :

Book               [buk]                : quyển sách

Good               [gud]               : tốt

Look                [luk]                 : nhìn, trông

Wood              [wud]              : gỗ

Took                [tuk]                : quá khứ của take

Foot                 [fut]                 : bàn chân

* Trong những từ sau đây đọc là [u:]

Cool                [ku:l]                : mát mẻ

Food                [fu:d]               : thức ăn

Spoon              [spu:n]               : thìa

Tool                 [tu:l]                : dụng cụ

Bamboo           [bæm`bu:]        : tre

* Ngoại lệ: những từ sau đây đọc là [L]

Blood              [blLd]              : máu

Flood               [flLd]              :lũ lụt

*  Những từ sau đây đọc là [ɔ:]

door                 [dɔ:]                : cửa       floor                [flɔ:]                : tầng, gác

16.2: OU đọc là :

* Những từ sau đây đọc là [aʊ]

Bound             [baʊnd]           : giới hạn

Cloud              [klaʊd]            : mây

Doubt              [daʊt]              : sự nghi ngờ

Found              [faʊnd]           : quá khứ của find

South               [saʊq]              : phươngNam

Plough             [plaʊ]              : cái cày

Mountain         [`maʊtin]         : núi

* Những từ sau đây đọc là [aʊə]

Our                  [aʊə]               : của chúng tôi

Hour                [aʊə]               : giờ

Flour                [flaʊə]             : bột mỳ

Sour                 [saʊə]             : chua

* Những từ sau đây đọc là [ʊə]

Tour                 [tʊə]               : cuộc du lịch vòng quanh

Tourist             [tʊərist]          : khách du lịch

* Những từ sau đây đọc là [ɔ:]

Four                 [fɔ:]                 : số 4

Pour                 [pɔ:]                 : đổ rót

Ought              [ɔ:t]                 : phảI, nên

Fought             [fɔ:t]                : quá khứ của fight

Cough             [kɔ:f]               : ho

 

* Những từ sau đây đọc là [ oʊ]

Soul                 [soʊl]              : linh hồn

Shoulder          [`soʊldə]         : vai

Poultry            [`poʊltri]         : gia cầm

* Những từ sau đây đọc là [ L]

Rough             [rLf]                : xù xì, gồ ghề

Tough              [tLf]                : dẻo dai, bướng bỉnh

Touch              [tLt∫]               : động chạm

Enough            [i`nLf]             : đủ

Country           [`kLntri]          : thôn quê

* Những từ sau đây đọc là [ u]

Could              [kud]               : có thể

Should             [∫ud]                : phải, nên

Would             [wud]              : sẽ

Group              [grup]              : nhóm

16.3: OW đọc là :

* Những từ sau đây đọc là [au]

How                [hau]                : như thế nào

Crown             [kraun]                 : vương miện

Power              [pauə]              : sức mạnh

Powder            [paudə]           : bột, bột giặt

* Những từ sau đây đọc là [ ou]

Grow               [grou]              : mọc, phát triển

Know              [knou]              : biết

Slow                [slou]               : chậm.

Show               [∫ou]                 :chỉ cho, chứng tỏ

Narrow            [`nærou]          : chật, hẹp

Tomorrow       [tə`mɔrou]       : ngày mai

 


Cảm ơn bạn đã theo dõi tài liệu ngữ pháp tiếng Anh của Universal. Các bạn có thể xem thêm rất nhiều bộ sách khác tại đây

Universal Language Academy cung cấp các khóa học IELTSTOEICtiếng Anh giao tiếptiếng Anh tổng quát cho người mất gốcluyện thi siêu tốc và khóa học theo yêu cầuĐăng ký ngay để được tư vấn lộ trình, kiểm tra trình độ và học thử HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ:

Xem thêm bài viết hữu ích khác

Comments