TỔNG HỢP QUY TẮC PHÁT ÂM CỦA CÁC KÝ TỰ TRONG TIẾNG ANH (Phần 7)

TỔNG HỢP QUY TẮC PHÁT ÂM CỦA CÁC KÝ TỰ TRONG TIẾNG ANH (Phần 7)

  1. CÁCH PHÁT ÂM CỦA MỘT SỐ NGUYÊN ÂM VÀ PHỤ ÂM.
  2. 1  Cách đọc nguyên âm “i”

12.1: i đọc là [ai]

* Trong những từ 1 âm tiết tận cùng bằng i + PÂ

Examples:                    bite                  [bait]                : cắn

Site                  [sait]                : nền móng địa điểm

Kite                 [kait]                : diều

Tide                 [taid]               : thuỷ triều

Like                 [laik]                : ưa thích, giống như

Mine                [main]              : cáI của tôi

Twice              [twais]             : gấpđôi

* Ngoại lệ:                  To live              [liv]                  : sống

                                    To give            [giv]                 : cho, tặng

12.2: i đọc là [i]

* Trong những từ 1 âm tiết tận cùng bằng i + PÂ + E

Examples:                    Bit                   [bit]                 : miếng nhỏ, một mẩu

Sit                    [sit]                  : ngồi

Him                 [him]                : anh ấy(tân ngữ của He)

Twin                [twin]              : sinh đôi

12.3:  i đọc là [i:]

* Trong những từ có nguồn gốc Pháp văn

Machine          [mə`∫i:n]          : máy móc

Routine           [ru`ti:n]            : công việc hàng ngày

Magazine         [mægə`zi:n]     : tạp chí

  1. 1Cách đọc nguyên âm “IE”

13.1: IE đọc là [i:]

* Khi nó là nguyên âm ở giữa 1 từ:

Examples:

Grief                [gri:f]               : nỗi buồn

Chief               [t∫i:f]                : sếp, người đứng đầu

Believe            [bi`li:v]            : tin tưởng

Relief              [ri`li:f]              : sự cứu trợ

13.2: IE đọc là [ai]

* Khi nó là nguyên âm cuối của từ 1 âm tiết

Examples:                    Die                  [dai]                 : chết

Lie                   [lai]                  : nói dối

Tie                   [tai]                  : thắt nơ, buộc

  1. 1Cách đọc nguyên âm “o”

14.1: O đọc là [əʊ]

* Khi nó đứng cuối một từ:

Examples:                    no                    [nəʊ]              : không

Go                   [gəʊ]              : đi

So                    [səʊ]               : vì vậy

Potato              [pə`teitəʊ]      : khoai tây

Tomato            [tə`mə:təʊ]    : cà chua

Mosquito         [məs`ki:təʊ]   : muỗi

* Ngoại lệ:                   To do               [du:]                : làm

* Khi nó đứng trong từ 1 âm tiết tận cùng bằng 2 PÂ hay PÂ+ E và trong âm tiết có trọng âm của từ nhiều âm tiết

Examples:                    comb               [kəʊm]           : lược

Cold                [kəʊld]           : lạnh

Code               [kəʊd]                        : hệ thống mật mã

Mode               [məʊd]           : kiểu cách

Sofa                 [`səʊfə]          : ghế bành

Lotus               [`ləʊtəs]         : sen

Soldier             [`səʊdʒə]       : người lính

Moment           [`məʊmənt]    : một chốc, một lúc

* Ngoại lệ:                       long                 [lɔh]                :dài

Strong             [strɔh]              : khoẻ

Soft                 [sɔft]               : mềm

Bomb              [bɔm]              : bom

Fond                [fɔnd]              : thích

14.2: O đọc là [ɔ]

* Khi nó đứng trong từ 1 âm tiết tận cùng bằng 1 PÂ và trong âm tiết có trọng âm của  một số từ nhiều âm tiết

Examples:                    Dot                  [dɔt]                :dấu chấm.

Nod                 [nɔd]               : gật đầu

Logic               [`lɔdʒik]          : lô gích

Doctor             [`dɔktə]           : bác sỹ

Coffee             [`kɔfi]              : cà phê

Document       [`dɔkjumənt]   : tài liệu

Voluntary        [`vɔləntəri]     : tình nguyện

Opposite          [`ɔpəzit]          : trái ngược

14.3: O đọc là [ɔ:]

* Khi nó đứng trước R+ PÂ

Examples:                    born                 [bɔ::n]              : sinh ra

North               [nɔ::qố]                        : phương Bắc

Sort                 [sɔ::t]               : thứ, loại

Pork                 [pɔ::k]              : thịt lợn

Morning          [`mɔ::nih]        : buổi sáng

Portable           [`pɔ: təbl]        : có thể mang đi được

14.4: O đọc là [L]

* Khi nó đứng trong từ 1 âm tiết và trong âm tiết có trọng âm của  một số từ nhiều âm tiết

Examples:                    come                [kLm]              : đến

Some               [sLm]              : một vài

Done               [dLn]               : quá khứ của do

Love                [lLv]                : tình yêu

Among            [ə`mLh]          : trong số

Mother            [`m Lðə]         :mẹ

Brother            [`brLðə]          : anh,em trai

Nothing           [`nLqih]          : không có gì

14.5: O đọc là [ʊ:] / [u:]

* Trong những từ sau đây:

Do                   [du:]                : làm

Move               [mu:]                : di chuyển

Lose                [lu:z]                : mất mát

Prove               [pru:v]             : chứng minh

14.6: O đọc là [ə]

* Trong những âm tiết không có trọng âm của những từ nhiều âm tiết:

Examples:                    atom                [`ætəm]           : nguyên tử

Compare          [kəm`peə]       : so sánh

Continue         [kə`tinju]         : tiếp tục

 


Cảm ơn bạn đã theo dõi tài liệu ngữ pháp tiếng Anh của Universal. Các bạn có thể xem thêm rất nhiều bộ sách khác tại đây

Universal Language Academy cung cấp các khóa học IELTSTOEICtiếng Anh giao tiếptiếng Anh tổng quát cho người mất gốcluyện thi siêu tốc và khóa học theo yêu cầuĐăng ký ngay để được tư vấn lộ trình, kiểm tra trình độ và học thử HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ:

Xem thêm bài viết hữu ích khác

Comments