TỔNG HỢP QUY TẮC PHÁT ÂM CỦA CÁC KÝ TỰ TRONG TIẾNG ANH (Phần 6)

TỔNG HỢP QUY TẮC PHÁT ÂM CỦA CÁC KÝ TỰ TRONG TIẾNG ANH (Phần 6)

  1. CÁCH PHÁT ÂM CỦA MỘT SỐ NGUYÊN ÂM VÀ PHỤ ÂM.
  2. Cách đọc “EA”

7.1:  EA đọc là [e]

* Trong các từ như : Head                  [hed]                : đầu, đầu não

Bread                [bred]              : bánh mì

Breath               [breq]               : hơi thở

Breakfast           [`brekf∂st]       : bữa ăn sáng

Steady              [`stedi]             : vững chắc, đều đều

Jealous               [`d∂el∂s]          : ghen tuông

Measure             [`meʒ∂]            : đo lường

Leather               [`leðə]             :da thuộc

Pleasure              [`pleʒə]           : niềm vui, niềm vinh hạnh

7.2:  EA đọc là [i:]

* Trong các từ như: East                     [i:st]     : phương đông

Easy                    [i:zi]     : dễ dàng

Heat                    [hi:t]    : sức nóng

Beam                   [bi:m]   : tia sáng

Dream                 [dri:m] : giấc mơ

Breathe                [bri:ð]  : thở, thổi nhẹ

Creature               [`kri:t∫ə]: tạo vật, người

7.3:  EA đọc là [ə:]

* Trong các từ như:       Learn                  [lə:n]               : học

Earth                   [ə:q]                : trái đất

Heard                  [hə:d]              : quá khứ của hear

Earn                     [ə:n]                : kiếm sống

Pearl                    [pə:l]               : viên ngọc

7.4:  EA đọc là [eə]

* Trong các từ như:        Bear                    [beə]                : con gấu

Pear                     [peə]                : quả lê

Tear                      [teə]                : xé rách

Wear                     [weə]               : mặc

Swear                   [sweə]             : thề

7.5:  EA đọc là [iə]

* Trong các từ như:        Tear                    [tiə]                 : nước mắt

Clear                   [kliə]               : rõ ràng

Beard                 [biə:d]             :râu

7.6:  EA đọc là [ei]

* Trong các từ như:        Great                  [greit]              : vĩ đại, to lớn

Break                 [breik]              : làm vỡ

Steak                 [steik]              : lát mỏng

  1. Cách đọc “EE”

8.1:  EE đọc là [i:]

* Trong các từ  như:          Gee                  [si:]                  : trông, they

Free                 [fri:]                 : tự do

Heel                 [hi:l]                 : gót

Cheese             [t∫i:z]                : phó mát

Agree              [ə`gri:]             : đồng ý

Guarantee        [gærən`ti:]       : đảm bảo, cam đoan

8.2:  EE đọc là [iə]

* Khi EE đứng trước tận cùng R của 1 từ.

Examples:        Beer                 [biə]                : bia rượu

Cheer               [t∫iə]                : sự vui vẻ

Deer                [diə]                : con nai

Career              [kə`riə]            : nghề nghiệp

Engineer          [endʒi`niə]      : kỹ sư

  1. Cách đọc “EI”

9.1:  EI đọc là [i:]

* Trong các từ như:

Ceiling           [`si:lih]              : trần nhà

Deceive         [disi:v]               : lừa đảo

Receipt          [ri`si:t]               : giấy biên lai

9.2:  EI đọc là [ei]

* Trong các từ như:

Eight               [eit]                  : số 8

Weight            [weit]               : trọng lượng

Freight             [freit]               : hàng hoá trên tàu

Neighbour       [`neibə]           : hàng xóm                 

* Trong các từ như:

Other               [`aiðə]             : cáI này hay cáI kia(Br E)

Height             [hait]                : chiều cao

9.3:  EI đọc là [eə]

* Trong các từ như::

Heir                 [eə]                  : người thừa kế

Their                [ðeə]                : của họ

9.4:  EI đọc là [e]

* Trong các từ như::

Leisure             [`leʒə]             : sự nhàn rỗi

Heifer              [`hefə]             : bò nái tơ

  1. Cách đọc “EX”

10.1: EX đọc là “eks”

* Khi EX là âm tiết mang trọng âm:

Examples:   exercise           [`eksəsaiz]       Excellent         [`eksələnt]     Expert             [`ekspə:t]

10.2: EX đọc là “iks”

* Khi EX  là âm tiết  không mang trọng âm, đứng trước 1 PÂ:

Examples:                    Explain            [iks`plein]        Experience      [iks`piəriəns]                                                                                                   Experiment      [iks`perimənt]  Expensive        [iks`pensive]

10.3:  EX đọc là “igz”

* Khi EX  là âm tiết  không mang trọng âm, đứng trước 1 nguyên âm hoặc âm H câm

Examples:   Examine   [ig`zæmin]       Existence   [ig`zistəns]

Exhibit       [ig`zibit]       Exhausted       [ig`zɔ:stid]

  1. Cách đọc “EY”

11.1: EY đọc là “ei” 

* Trong các từ như:

They                [ðei]                 : họ

Prey                 [prei]                :cầu nguyện

Grey                [grei]                : xám

Obey               [¶`bei]              : vâng lời

11.2:  EY đọc là “i:”

* Trong các từ như:

Money             [`mLni:]           : tiền

Storey              [`stɔri:]            : tầng, lầu

Key                 [ki:]                  : chìa khoá

 


Cảm ơn bạn đã theo dõi tài liệu ngữ pháp tiếng Anh của Universal. Các bạn có thể xem thêm rất nhiều bộ sách khác tại đây

Universal Language Academy cung cấp các khóa học IELTSTOEICtiếng Anh giao tiếptiếng Anh tổng quát cho người mất gốcluyện thi siêu tốc và khóa học theo yêu cầuĐăng ký ngay để được tư vấn lộ trình, kiểm tra trình độ và học thử HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ:

Xem thêm bài viết hữu ích khác

Comments