TỔNG HỢP QUY TẮC PHÁT ÂM CỦA CÁC KÝ TỰ TRONG TIẾNG ANH (Phần 10)

TỔNG HỢP QUY TẮC PHÁT ÂM CỦA CÁC KÝ TỰ TRONG TIẾNG ANH (Phần 10)

  1. CÁCH PHÁT ÂM CỦA MỘT SỐ PHỤ ÂM
  2. Cách đọc phụ âm“C”

1.1: C đọc là [s]

* Khi đứng trước e, i,y

Examples:        Centre      [`sentə]            Certain  [`sə:tn

Circle   [`sə:kl]              Cyclist [`saiklist

1.2: C đọc là [k]

* Khi đứng trước A,O,U,L,R

Examples:        Cage                [keidʒ]             Cake                [keik]

Concord          [`konkɔ:d]        Custom            [`kLstəm]

Class                [kla:s]              Crowd             [kraʊd]

1.3: C đọc là [∫]

* Khi đứng trước ia, ie, io, iu

Examples:

Social              [`∫oʊsəl]          Musician          [mju`zi∫ən]

Ancient           [`ein∫ənt]         Efficient          [i`fi∫nt]

Conscious        [`kn∫əs]

  1. Cách đọc phụ âm“CH”

2.1: CH đọc là [t∫]

* Trong hầu hết các từ thông dụng.

Examples:        Chalk               [t∫ɔ:k]              Choose            [t∫u:z]

Church            [t∫ə:t∫]

2.2: CH đọc là [k]

* Trong một số từ đặc biệt.

Chaos              [keiɔs]             :sự lộn xộn

Chord              [kɔ:d]              : dây cung

Choir               [kwaiə]            : dàn hợp ca

Chorus             [`kɔ:rəs]          :ca đoàn

Scheme            [ski:m]             : kế hoạch

School             [sku:l]              : trường học

Chemistry        [`kemistri]        : hoá học

2.3: CH đọc là [∫]

* Trong một số từ có nguồn gốc Pháp văn.

Machine          [mə∫in]            : máy móc

Chemise          [∫ə`mi:z]          : áo phụ nữ

  1. Cách đọc phụ âm“D”

D đọc là [d] trong  hầu hết tất cả mọi trường hợp

Examples:        Date                [deit]               : ngày

Golden            [`goʊndən]     : bằng vàng


Cảm ơn bạn đã theo dõi tài liệu ngữ pháp tiếng Anh của Universal. Các bạn có thể xem thêm rất nhiều bộ sách khác tại đây

Universal Language Academy cung cấp các khóa học IELTSTOEICtiếng Anh giao tiếptiếng Anh tổng quát cho người mất gốcluyện thi siêu tốc và khóa học theo yêu cầuĐăng ký ngay để được tư vấn lộ trình, kiểm tra trình độ và học thử HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ:

Xem thêm bài viết hữu ích khác

Comments