Nội quy học viên – Universal Language Academy

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

UNIVERSAL LANGUAGE ACADEMY

————————

Thay đổi lần 01

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2017


NỘI QUY HỌC VIÊN

 

  1. Đăng ký và nhập học

– Học viên đăng ký trực tiếp tại Universal Language Academy để được tư vấn và xếp lớp.

– Sau khi hoàn thành đầy đủ học phí, học viên sẽ được nhận giáo trình và các tài liệu cần thiết để bắt đầu khóa học.

  1. Kiểm tra đầu vào

– Để bảo đảm chất lượng đào tạo, học viên cần tham gia bài kiểm tra đầu vào trước khi đăng ký khóa học.

– Lệ phí kiểm tra: Miễn phí.

– Trường hợp học viên không tham gia kiểm tra đầu vào trước khi đăng ký học, học viên cần ký vào Đơn Cam kết hoàn thành mục tiêu khóa học để bảo đảm chất lượng đào tạo tốt nhất.

  1. Thay đổi khóa học

– Học viên có thể làm Đơn xin thay đổi khóa học trong trường hợp:

+ Giữa khoá học, vì lí do bất khả kháng, không thể tiếp tục lịch học cũ.

+ Trình độ khoá học hiện tại không phù hợp, không đáp ứng được nhu cầu.

– Điều kiện thay đổi khóa học:

+ Học viên chỉ được thay đổi khóa học khi tham gia chưa quá 3 buổi học của lớp học hiện tại.

+ Học viên có thể chuyển sang khóa học hoặc lớp học khác nếu lớp đó còn trống.

+ Học viên phải đóng thêm lệ phí chênh lệch của khóa học mới tại thời điểm chuyển đổi (nếu có).

+ Học viên chỉ được chuyển đổi khóa học hoặc chuyển đổi lớp học 01 lần duy nhất.

+ Học viên phải đóng lệ phí thay đổi khoá học là 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng).

  1. Chuyển nhượng khóa học

– Học viên có thể làm Phiếu chuyển nhượng khóa học và nộp lệ phí tại Universal Language Academy nếu đáp ứng đủ điều kiện.

– Lệ phí chuyển nhượng: 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng).

Điều kiện chuyển nhượng:

+ Học viên được chuyển nhượng khóa học cho người khác khi tham gia chưa quá 03 buổi học của lớp học hiện tại.

+ Khóa học chỉ được chuyển nhượng 01 lần duy nhất.

– Học viên đến Universal Language Academy làm thủ tục chuyển nhượng mang theo phiếu thu học phí, không chấp nhận chuyển nhượng qua email hoặc điện thoại.

  1. Hoàn lại học phí

– Trường hợp Universal Language Academy có tổ chức lớp học đúng trình độ của học viên, học viên không được hoàn trả học phí.

– Trường hợp Universal Language Academy không thể tổ chức lớp học đúng trình độ của học viên, học viên làm đơn Đề nghị hoàn trả học phí, đợi xét duyệt của Ban Giám đốc Universal Language Academy và sẽ được hoàn trả 100% học phí trong thời gian 10 ngày.

  1. Quy định điểm số kết thúc khoá học

– Đối với các khoá Mainstream Preparation và Conversation, học viên phải đạt tối thiểu 50% điểm tổng kết trình độ mới được học lên trình độ tiếp theo để đảm bảo đầu ra.

– Đối với các khoá Partnership/Mainstream luyện thi IELTS và luyện thi TOEIC, học viên phải đạt số điểm đầu ra mục tiêu của trình độ hiện tại mới được lên trình độ tiếp theo để đảm bảo đầu ra.

– Đối với các khoá Customized, học viên phải đạt tối thiểu 85% số điểm mục tiêu mỗi giai đoạn mới được học lên giai đoạn tiếp theo để đảm bảo đầu ra.

  1. Học lại

– Học viên không đạt điểm như quy định tại Mục 6. phải học lại trình độ hiện tại mới được đảm bảo đầu ra.

– Học viên được học lại hoàn toàn miễn phí nếu đáp ứng các điều kiện sau:

+ Tham gia 95% thời lượng khoá học vừa qua

+ Làm đủ 95% bài tập được giao của khoá học vừa qua

+ Có thái độ học tập tích cực trong lớp học

+ Đóng 100% học phí khoá học sau

+ Mua giáo trình mới để học lại

– Học viên phải đóng 100% học phí nếu không đáp ứng các điều kiện trên.

– Trường hợp học viên không cần đảm bảo đầu ra, có thể tuỳ . đăng ký khoá học theo nhu cầu hoặc làm Đơn xin thay đổi khoá học phù hợp với nhu cầu.

  1. Học miễn phí khoá học tặng kèm

– Tuỳ từng thời điểm và các chương trình ưu đãi, học viên có quyền học miễn phí các lớp học phù hợp.

– Học viên phải mua giáo trình và tài liệu trước khi bắt đầu khoá học miễn phí.

– Trường hợp học viên không đóng chi phí giáo trình và tài liệu, trung tâm có quyền huỷ quyền lợi học miễn phí khoá học đó của học viên.

  1. Nghỉ học và đến muộn

– Đối với khoá học Partnership/Mainstream:

+ Học viên đến muộn 20 phút của buổi học được coi là nghỉ buổi học đó.

+ Học viên nghỉ học không được quyền học bù hoặc hoàn học phí.

– Đối với khoá học Customized:

+ Học viên đến muộn 20 phút, trung tâm có quyền huỷ buổi học đó.

+ Học viên tự . bỏ học 03 buổi/khoá học, trung tâm có quyền huỷ toàn bộ khoá học đó.

+ Học viên muốn xin nghỉ và đổi buổi học phải thông báo trước ít nhất 24 giờ.

 


Giám đốc Universal Language Academy

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Link download nội quy: https://drive.google.com/file/d/1t3jSjws5JRKeRgLlBWz9pajqXAUdR-RQ/view

 

Comments