Nguyễn Liên Hương

 

Nguyễn Liên Hương

Cô Liên Hương, giảng viên luyện thi Chứng Chỉ Quốc Tế và Nghe – Nói chuyên sâu

Trước khi trở thành giảng viên chính thức tại UNIVERSAL, cô Liên Hương đã hoàn thành xuất sắc bằng Cử nhân Ngôn ngữ Anh và nhận bằng Thạc sỹ loại Ưu tại Đại Học Sheffield Hallam, Anh Quốc.

Với kiến thức sâu rộng và tính sáng tạo, cô Hương luôn lồng ghép nội dung bài học vào các trò chơi mang tính tương tác cao, khiến học viên dễ dàng tiếp thu những kiến thức mới và phát triển niềm yêu thích với Anh ngữ.

Hãy cùng làm quen với cô Liên Hương qua cuộc phỏng vấn ngắn của chúng tôi… ?

Education

Bachelor Degree in English Language from Banking Academy of Vietnam and Master Degree from Sheffield Hallam University, United Kingdom.

What you love about UNIVERSAL:

A dynamic place to practice your English with young and enthusiastic people!

Why you teach/do your job:

“I believe having good English brings people better opportunities and experience. I love to bring my knowledge and my excellence in the English language to help Vietnamese students to achieve their academic and career goals.”

Your favorite lesson to teach or part of your job:

I love to see students speaking English confidently. That’s why my favourite part is teaching Speaking/ Presentation skills.

Your teaching style in three words:

Flexible. Focus. Joyful

Your number one hope/wish for your students or colleagues:

Good English boosts your confidence. I hope my students/ colleagues find the joy and benefits in studying English and make use of it for their future plans.

Personal passions/hobbies:

I am interested in Astrology and Astronomy as areas to explore. My hobbies are dancing and drawing.

I also love to travel. My favourite places to visit are big cities, with skyscrapers lighted up at nights.

One thing about yourself your students/others probably don’t know:

I may look quiet and serious! But if you drag me to parties I’ll become really wild!

One thing on your life “bucket list” you’ve already accomplished:

Europe! I had the chance to visit my dream places, especially the Vatican City!

One thing on your life “bucket list” you have yet to accomplish:

New York City. One day I will be sitting along the river and watching Manhattan. It’s a breath-taking scene!

Comments