Ngô Thị Ngọc Hồng

Ngô Thị Ngọc Hồng

  • Năm sinh: 13/09/1999
  • Khóa học: TOEIC Siêu tốc 2 tháng

Đạt thành tích: TOEIC 790

” Sau 2 tháng học ở Universal, mình đã biết thêm được rất nhiều thứ. Xuất phát với kĩ năng nghe cực kém mà sau 2 tháng mình đã đạt đến con số 790. Bên cạnh đó thì việc học TOEIC ở trung tâm đã hỗ trợ rất nhiều trong việc học Tiếng Anh để thi Đại học của mình nữa!

Cảm ơn cô Yến và trung tâm rất nhiều!”

Comments