Karl Trottier

 

Karl Trottier

Tôi quan niệm một lớp học thành công là phải thu hút và tạo nhiều hứng thú. Giáo dục chính là công cụ để chúng ta hiểu thêm về thế giới, và nhiệm vụ của tôi là hướng dẫn các bạn sử dụng tốt công cụ ấy! 

Thầy Karl Trottier 

  • Cử nhân ngành Quan hệ công chúng Đại học John Abbot, Canada.
  • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh đạt chuẩn Quốc tế TEFL

Comments