Hoàng An Giang

Hoàng An Giang

  • Năm sinh: 12/11/1996
  • Khóa học: IELTS Vantage

Đạt thành tích: TOEIC 805

” Sau khóa học với sự giảng dạy nhiệt tình, tận tâm của cô Yến, P. Hoa và T. Hằng tại trung tâm Universal, mình đã đạt được kết quả hơn cả mong đợi. Theo mình học IELTS để có thể thi được mọi chứng chỉ nhé!!! ^0^ Thank you, Universal.”

Comments