Nguyễn Thị Huyến

 

Nguyễn Thị Huyến

Là một trong những cô giáo được các em thiếu niên yêu mến nhất, cô Huyến luôn mang đến những bài học hữu ích, sinh động và sáng tạo. Ngoài thời gian phụ trách các lớp tại UNIVERSAL, cô Huyến đang giảng dạy cho các em học sinh Vinschool. Cô Huyến tốt nghiệp Đại học Hà Nội khoa Ngôn ngữ Anh, đã hoàn thành chứng chỉ sư phạm giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em và đang chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sỹ.

Education: Graduated from Hanoi University
Department of English Language

What you love about UNIVERSAL:
Working environment is very friendly and professional
Why you teach/do your job:
The reason is that I love teaching job, love kids and working environment
Your favorite lesson to teach or part of your job:
I love all of lessons I teach for primary school students
Your teaching style in three words:
Dedication – Fun – Effectiveness
Your number one hope/wish for your students or colleagues:
Their love with English language
Personal passions/hobbies:
Be working with English language
One thing about yourself your students/others probably don’t know:
Passion of doing business
One thing on your life “bucket list” you’ve already accomplished:
Certificate of English Language Teaching for Children
One thing on your life “bucket list” you have yet to accomplish:
Master degree

Comments