Học viên


Đạt thành tích: IELTS 6.5

Đạt thành tích: TOEIC 615

Đạt thành tích: IELTS 6.0

Đạt thành tích: IELTS 6.5

Đạt thành tích: TOEIC 600

Điểm số: IELTS 7.0 - "Mình rất vui vì bước đầu tiên trong công cuộc chinh phục mục tiêu IELTS 7.0 đã hoàn thành. Niềm vui nhân đôi khi mình nhận được sự hỗ trợ từ Universal xin học bổng tại ÚC. Một ngày không xa mình nhất định sẽ chinh phục IELTS với điểm số cao hơn."

Điểm số: TOEIC 805 - " Sau khóa học với sự giảng dạy nhiệt tình, tận tâm của cô Yến, P. Hoa và T. Hằng tại trung tâm Universal, mình đã đạt được kết quả hơn cả mong đợi. Theo mình học IELTS để có thể thi được mọi chứng chỉ nhé!!! ^0^ Thank you, Universal."

Điểm số: TOEIC 790 - "Sau 2 tháng học ở Universal, mình đã biết thêm được rất nhiều thứ. Xuất phát với kĩ năng nghe cực kém mà sau 2 tháng mình đã đạt đến con số 790. Bên cạnh đó thì việc học TOEIC ở trung tâm đã hỗ trợ rất nhiều trong việc học Tiếng Anh để thi Đại học của mình nữa! Cảm ơn cô Yến và trung tâm rất nhiều!"

Đạt thành tích: TOEIC 635