Cách sử dụng cụm từ và mệnh đề chỉ lý do

PHRASE AND CLAUSE OF REASON

(Cụm từ và mệnh đề chỉ lý do)

  1. Phrase of Reason:

* Cụm từ chỉ lí do thường được bắt đầu bằng từ nối BECAUSE OF.

* Cấu trúc của cụm từ chỉ lí do là:

…. Because of + N/N phrase/ Gerund Phrase

Note: Because of is often interchangeable with the expression due to

Ex: Jan was worried because of the rain.

The students arrived late because of the traffic jam.

We have to cut down our driving because of the oil shortage.

Because of the rain, we have cancelled the party.

  1. Clause of Reason = Adverbial Clause of Reason (Mệnh đề trạng ngữ chỉ lí do)

* mệnh đề trạng ngữ chỉ lí do là một mệnh đề phụ chỉ lí do hoặc nguyên nhân của hành động được nêu trong mệnh đề chính.

* Mệnh đề trạng ngữ chỉ lí do thường được nối với mệnh đề chính nhờ các từ nối: BECAUSE, SINCE, AS (lưu ý “since” và “as” thường đặt đầu câu)

*Cấu trúc:

Because/ Since/ As   +   S   +   V

Ex: He came ten minutes late because he missed the first bus.

à Since/ As he misses the first bus, he came ten minutes late.

She was worried because it started to rain.

They didn’t take part in the trip because the weather was bad.

* Khi đổi từ mệnh đề sang cụm từ, nếu 2 chủ ngữ giống nhau ta có thể dùng “Gerund phrase”

Ex: She stayed at home because she was sick.

àShe stayed at home because of being sick.

 


Cảm ơn bạn đã theo dõi tài liệu ngữ pháp tiếng Anh của Universal. Các bạn có thể xem thêm rất nhiều bộ sách khác tại đây

Universal Language Academy cung cấp các khóa học IELTSTOEICtiếng Anh giao tiếptiếng Anh tổng quát cho người mất gốcluyện thi siêu tốc và khóa học theo yêu cầuĐăng ký ngay để được tư vấn lộ trình, kiểm tra trình độ và học thử HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ:

Xem thêm bài viết hữu ích khác:

Comments