Cách phối hợp các thì trong tiếng Anh (Phần 2)

Sự phối hợp các thì trong tiếng Anh

  1. SỰ PHỐI HỢP CỦA CÁC ĐỘNG TỪ TRONG MỆNH ĐỀ CHÍNH (main clause) VÀ MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ CHỈ THỜI GIAN (adverbial clause of time)

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thường được bắt đầu bằng các liên từ chỉ thời gian như: when, while, whenever, as, before, after, as soon as, till, until, just as, since, no sooner … than, hardly … when, as long as, once, bu the time, v.v.

Cách phối hợp thì trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

MAIN CLAUSE ADVERBIAL CLAUSE OF TIME
Present tenses Present tenses
Past tenses Past tenses
Future tenses Present tenses
  1. Present tenses: Tất cả các thì hiện tại (tùy theo ngữ cảnh của câu)

Ex: He never goes home before he has finished his work.

I often read a newspaper while I am waiting for the bus.

  1. Past tenses: Tất cả các thì quá khứ (tùy theo ngữ cảnh)

Ex: It was raining hard when I got there.

They arrived at the station after the train had left

He slammed the door as he went out.

  1. Future tenses: Tất cả các thì tương lai (tùy theo ngữ cảnh)

Ex: We will give you a call as soon as we arrive/ have arrived.

After she graduates, she will get a job.

By the time he comes, we will have already left.

Lưu ý:

_ Không dùng các thì tương lai (Future Tenses) trong các mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, thì Simple Future được thay bằng Simple Present; thì Future Perfect Continuous được thay bằng thì Present Perfect hoặc Present Perfect Continuous.

_ Trong trường hợp dùng liên từ sinc e phải lưu ý: Động từ trong mệnh đề chính thường được chia ở thì hiện tại hoàn thành (Present perfect) hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect progressive), động từ trong mệnh đề phụ có since thường được chia ở thì quá khứ đơn (past simple).

S + V (Present perfect/ Present perfect pro.) + since + S + V (past simple)

Ex: We haven’t seen her since she left school.

She has been playing tennis since she was eight.

 


Cảm ơn bạn đã theo dõi tài liệu ngữ pháp tiếng Anh của Universal. Các bạn có thể xem thêm rất nhiều bộ sách khác tại đây

Universal Language Academy cung cấp các khóa học IELTSTOEICtiếng Anh giao tiếptiếng Anh tổng quát cho người mất gốcluyện thi siêu tốc và khóa học theo yêu cầuĐăng ký ngay để được tư vấn lộ trình, kiểm tra trình độ và học thử HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ:

Xem thêm bài viết hữu ích khác:

Comments