Bùi Tuấn Vũ

Bùi Tuấn Vũ

  • Năm sinh: 06/10/1994
  • Khóa học: IELTS Siêu tốc 3 tháng

Đạt Top 10 kỳ thi đầu vào chương trình cử nhân quốc tế IBD – Đại học Kinh tế quốc dân

(tương đương IELTS 6.5)

Comments