Anthony Phelps

 

Anthony Phelps

“Sự tiến bộ của mỗi học viên là mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp giảng dạy của tôi. Tôi hi vọng có thể cùng các bạn học tiếng Anh một cách hiệu quả và đạt mục tiêu trong thời gian sớm nhất! “

Thầy Anthony Phelps

  • Cử nhân ngành Khoa học – Kỹ thuật Đại học Brighton, Anh Quốc.
  • Cử nhân ngành Âm nhạc – Mỹ thuật trường Gloucestershire, Anh Quốc.
  • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh đạt chuẩn Quốc tế TESOL

Comments